مرجع خبری رئال مادرید : جفری تیلور یکی از ستارگان تیم بسکتبال رئال مادرید قرارداد خود را با باشگاه تمدید کرد.

این بازیکن سی ساله که دو متر و یک سانتی متر قد دارد قراردادش را به مدت سه سال تا 2022 تمدید کرد.