مرجع خبری رئال مادرید : در نهمین قسمت از پادکست نگاهی داریم به بی اثر ترین خرید های تاریخ باشگاه.