مرجع خبری رئال مادرید : خریدهای جدید رئال مادرید به شکل قابل توجهی نیمکت را تقویت کرده اند.

در حقیقت به جز هازارد بقیه خریدهای تابستانی رئال مادرید روی کاغذ فیکس نیستند. در حقیقت یوویچ، مندی ، میلیتائو و رودریگو که خریدهای تابستانی رئال هستند فعلا قرار است که نیمکت نشین شوند که به تدریج جا خواهند افتاد.