مرجع خبری رئال مادرید : رافائل واران مدافع فرانسوی به گفته وبسایت “فوتبال بنچمارکت” دومین مدافع ارزشمند لیگ فرانسه است.

مدافع فرانسوی 86.5 میلیون یورو قیمت دارد که فقط ویرجیل فن دایک با 98.4 میلیون یورو بالاتر از اوست. الکساندر آرنولد مدافع دیگر لیورپول 80.8 میلیون یورو می ارزد.

واران فصل چندان درخشانی در رئال مادرید ندارد اما به نظر می رسد که روند وی درخشان باشد.

در ترکیب رئال واران دومین بازیکن ارزشمند ترکیب رئال است که هازارد با 162.5 میلیون یورو بالاتر از اوست.