مرجع خبری  رئال مادرید : رئال مادرید تنها تیم اسپانیایی است که در این تابستان برنامه ای برای بازی  پیش فصل در خود کشور اسپانیا ندارد.

در حقیقت رئال هر سال حداقل یک بار به بهانه جام برنابئو در اسپانیا بازی می کرد اما فعلا پنج بازی تابستان رئال در آمریکا (سه تا) و آلمان چیده شده است و باید دید که چه بازی برای تیم در نظر گرفته می شود.

بازسازی ورزشگاه برنابئو باعث شده تا بازیهای رئال در جام برنابئو متوقف شود.