مرجع خبری رئال مادرید : خورخه والدانو بازیکن و مدیر اسبق رئال مادرید در مورد حضور خامس در اتلتیکو صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” می ترسم خامس رودریگز در اتلتیکو مادرید موفق شود و بدرخشد.”