مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید در سالهای اخیر از نظر شرایط فروش ها بهترشده و بازیکنانش را معمولا با ارزشی بیشتراز قیمت واقعی شان که در سایت ترانسفرمارکت مشخص شده، می فروشد.

به طور مثال در فصل 14-2013 ، اوزیلف هیگواین، آلبیول ، کایخون و پدرو لئون با 20 میلیون یورو بیشتر از قیمت ترانسفرمارکت از رئال مادرید رفتند. هیگواین بیشترین سود را به رئال رساند چرا که با 9 میلیون یورو بیشتر از قیمتش در سایت ترانسفرمارکت از رئال رفت.

در تابستان بعدی دی ماریا با 29 میلیون یورو بالاتر از قیمت به منچستریونایتد رفت. در فصل 16-2015 ، ایارامندی با قیمتی مشابه قیمتش در سایت ترانسفرمارکت یعنی 30 میلیون یورو از رئال به سوسیه داد رفت.

از سال 2016 به بعد رئال مادرید 100 میلیون یورو بالاتر از قیمت، بازیکنانش را فروخته است. خسه، موراتا و دنیلو هر کدام حداقل 10 میلیون یورو بیش از قیمتشان به رئال سود رساندند. موراتا به تنهایی 22 میلیون یورو سود نقدی رساند و بالاتر از قیمتش از رئال مادرید رفت. رونالدو با 117 میلیون یورو از رئال مادرید رفت در حالی که قیمتش در ترانسفرمارکت 100 میلیون یورو بود

کواچیچ در همین تابستان با 15 میلیون یورو بیشتر از قیمت واقعی از رئال مادرید رفت، یورنته با 10 و تئو هرناندز با پنج میلیون یورو بیشتر.