جلسه در مونترال

پرز به زیدان مشکلات شدید در جذب پوگبا را توضیح داد

از او خواست تا در مورد بیل تجدید نظر کند چرا که بازیکن ولزی نمی خواهد برود

رایولا:”پایان قصه پوگبا نوشته نشده است””

وکیل بازیکن یونایتد رد نکرد که در اولدترافورد می ماند