لالیگای اضافه بار

رئال مادرید و سویا هر کدام شش بازیکن اضافی دارند

تیم های لالیگا موظف هستند 32 بازیکن را بفروشند

آینده خامس به ایسکو بستگی دارد

اگر رئال مادرید هافبک مالاگایی را بفروشد، بازیکن کلمبیایی می تواند بماند