هم نقشه پوگبا وجود دارد… هم نقشه بی

رئال مادرید اعتقاد دارد که یونایتد اواسط خرداد در مقابل فشارهای بازیکن فرانسوی کوتاه می آید

اما اگر این انتقال نهایی نشود رئال مادرید تا دوم سپتامبر برای خرید هافبکی دیگر تلاش خواهد کرد