مرجع خبری رئال مادرید : جاناتان بارنت وکیل گرت بیل به حرفهای زیدان که گفته بود بازیکن ولزی باید از رئال برود واکنش نشان داد.

وی اظهار داشت :” حرفهای زیدان در مورد بازیکنی که کارهای زیادی برای رئال مادرید کرده، بی شرمانه بود. اگر روزی گرت بیل بخواهد برود به این خاطر است که این بهترین گزینه برای اوست و این تصمیمش هیچ ارتباطی به فشار زیدان نخواهد داشت.”

اگر گرت بیل بخواهد راهی یکی از تیم های انگلیسی شود فقط 18 روز فرصت دارد تا در این باره تصمیم بگیرد.