مرجع خبری رئال مادرید : جنجال های سکونشینی گرت بیل در بازی رئال مادرید و بایرن مونیخ باعث شد تا همه به این ماجرا توجه کنند و کسی به نیمکت نشینی ماریانو نگاه نکند.

بازیکن شماره هفت رئال مادرید به شدت اصرار دارد که در تیم بماند اما زیدان که با این بازیکن در کاستیا و تیم بزرگسالان رئال کار کرده اعتقادی به او ندارد و درها را به روی جدا شدنش باز کرده است. رئال مادرید حس می کند که با حضور بنزما و یوویچ هیچ منطقی برای ماندن ماریانو نیست و این بازیکن باید جدا شود.