مرجع خبری رئال مادرید: خاوی مارتینز هافبک اسپانیایی بایرن مونیخ در مورد شرایط گرت بیل گفت :” ما نگران او نیستیم چون بازیکن تیم دیگری است اما برایش َآرزوی موفقیت می کنم.”

وی در مورد آینده خامس رودریگز هم صحبت کرد:” با او صحبت کردم اما در مورد آینده اش چیزی نگفت. ترجیح می دهم وقتی همه چیز مشخص  شد نظر بدهم. امیدوارم که شاد باشد.”