مرجع خبری رئال مادرید : مارکا در گزارشی به سه مشتری گرت بیل بازیکن ولزی رئال مادرید اشاره کرده است.

جیانگسو سونینگ و شانگهای شنهوا دو تیم چینی هستند که مشکلی با پرداخت دستمزد سالانه 17 میلیون یورویی بیل ندارند. جیانگسو باشگاه ثروتمندی است که 70 درصد از سهام بیل را در اختیار دارد.

از سویی گرت بیل دیگر تیمی است که گرت بیل را می خواهد که حاضر است 50 تا 60 میلیون یورو به رئال بدهد اما می توانند فقط نیمی از دستمزد وی را بپردازند.