مرجع خبری رئال مادرید : اولین بازی پیش فصل رئال مادرید در شهری برگزار شد که 52 سال پیش در آن بازی کرده بودند : هیوستون. شهری در جنوب شرقی تگزاس که رئال مادرید در ان در 19 آوریل 1967 به مصاف وستهام رفت و با نتیجه سه  بر دو پیروز شد.

آن شب برای اولین بار یک مسابقه فوتبال با سقف برگزار شد. در آن زمان برای این استادیوم لقب هشتمین عجایب دنیا انتخاب شد.