مرجع خبری رئال مادرید: سایت های انگلیسی یک احتمال عجیب را مطرح کرده اند: معاوضه بیل و نیمار.

هر دو بازیکن از شرایطشان در تیم های فعلی ناراضی هستند و به رفتن می اندیشند.