مرجع خبری رئال مادرید : اگر انتقال پل پوگبا هافبک فرانسوی منچستریونایتد به رئال مادرید تا 17 مرداد نهایی نشود هم باز هم رئال مادرید به تلاش ادامه خواهد داد.

در حقیقت یکی از نزدیکان پوگبا می گوید که حتی در صورت اتمام مهلت نقل و انتقالات در انگلیس باز هم رئال مادرید تلاش خواهد کرد و ناامید نمی شود. فصل نقل و انتقالات در اسپانیا تا اواسط شهریور ادامه دارد و رئال تا آن زمان همچنان شانس خواهد داشت.

فرصت نقل و انتقالات در انگلیس 17 مرداد به اتمام می رسد و اگر رئال تا آن زمان پوگبا را بخرد، یونایتد می تواند جانشین برایش بخرد. در غیر این صورت جذب هافبک فرانسوی خیلی مشکل می شود چرا که شیاطین سرخ اگر نتوانند جانشین برای پوگبا بخرند بعید است که فرصت جدایی را به او بدهند اما به هر صورت رئال مادرید ناامید نمی شود و به تلاش ادامه می دهد.

رئال مادرید برای خرید پوگبا باید برخی از بازیکنان مازاد فعلی نظیر بیل و خامس را بفروشد.