مرجع خبری رئال مادرید : انریکه سرزو مدیر اتلتیکو مادرید پیامی را خطاب به فلیپه لوئیز بازیکنی که از این تیم وداع کرده منتشر کرد.

وی اظهار داشت :” فلیپه لوئیز هفت جام بی نظیر در اتلتیکو برده است که به من گفته اند بهترین لحظه ای که داشتی، فینال کوپا دل ری بود که رئال مادرید را در برنابئو شکست دادی.”