مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید در آخرین بازی دوستانه پیش فصل خود در بازی دوستانه مقابل رم در وقت قانونی تن به تساوی دو بر دو داد اما در ضربات پنالتی شکست خرود.

؛ ر