مرجع خبری رئال مادرید : تمرینات رئال مادرید برای بازی مقابل سلتا ویگو پیگیری شد که کیلور، بیل و براهیم دیاز بدون مشکل در این جلسه تمرینی شرکت کردند.

ماریانو دیاز در سالن بدنسازی تمرین کرد و آلتوبه از کاستیا با تیم تمرین کرد. آسنسیو، مندی و رودریگو هم به ریکاوری پرداختند.