مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید از چهارده بازی اخیرش در زمین سلتا یازده تا را برده، دو تا را باخته و یکی را مساوی کرده است.

در حقیقت خانه سلتا محبوب ترین استادیوم برای رئال مادرید در قرن 21 بوده چون در خانه هیچ  تیمی این قدر برنده نشده است.