مرجع خبری رئال مادرید : هیچ کدام از ما تصور نمی کردیم که اولین ترکیب رئال مادرید در فصل 20-2019، گرت بیل را در ترکیب اصلی داشته باشد. پس از اتفاقاتی که رخ داده بود، زیدان به او بازی داد و در نهایت او تاثیرگذارترین عنصره جومی در بالایدوس بود. حقیقتا به نظرم انتظار برای بیل بد هم نبود.

مطمئنم که وقتی در سن سی سالگی خودت را در چین می بینی به این فکر می کنی که فوتبالت به درجه ای رسیده که باید چیزی را درون خودت حل کنی که وادار شده ای به  این لیگ بروی. شاید همین نکته بیل را به خودش آورده باشد تا ب بتواند کیفیت فنی و بدنی بی نظیرش را گشت توپ قرار بدهد. او می خواهد هر روز انرژی خود را صرف این کند تا به این بازیکنی که هست تبدیل شود .

آلوارو بنیتو ویار