گارد قدیمی کار را جدی گرفت

زیدان ماندن بیل را تائید کرد که فیکس شد و تاثیرگذار بود

بنزما، کروس و لوکاس گل زدند

مودریچ اخراج شد

رئال مادرید بدون خریدهایش، فصل را با یک پیروزی قاطعانه در لالیگا آغاز کرد