زنده ماندند!

رئال مادرید بدون خریدهایش، سلتا را گلباران کرد

داور ویدئویی، مودریچ را اخراج کرد و گل سلتا را مردود

بازی خوب بیل، مارسلو و کورتوا در مقدمه