مرجع خبری رئال مادرید : نصرت آشپز سرشناس ترکیه ای  تماشاگر ویژه بازی رئال مادرید و سلتا ویگو بود.

نصرت که یکی از سرشناس ترین آشپزهای جهان است و رستوران های زنجیره ای درسرتاسر دنیا دارد بیش از 23 میلیون هوادار در اینستاگرام دارد.  نصرفت با شخصیت های مخهتلف رئال مادرید نظیر بنزما و روبرتو کارلوس عکس گرفت و با مودریچ و مارسلو خوش و بش کرد. شعبه های رستوران های نصرت در نیویورک، میامی، دبی و استانبول افتتاح شده است.