مرجع خبری رئال مادرید : کریستین اریکسن یکی از بازیکنانی بود که در نقل و انتقالات تابستانی امسال اسمش زیاد شنیده شد. او قرار بود که راهی یونایتد شود تا راه پیوستن پوگبا به رئال مادرید را باز کند اما در نهایت این اتفاق رخ نداد.

فعلا اریکسن در تاتنهام مانده است. در فاصله 15 روز تا پایان نقل  و انتقالات تابستانی هنوز درها به روی پیوستن این بازکین به رئال بسته نشده است. او پیشنهاد تمدید قرارداد با تاتنهام را رد کرده و می خواهد در تابستان 2020 به صورت رایگان از تاتنهام برود.

تاتنهاممی خواهد به اریکسن سالی یازده میلیون یورو دستمزد بدهد اما این بازیکن پیشنهادشان را رد کرده و می خواهد به تیمی دیگر ملحق شود.