مرجع خبری رئال مادرید : این صحنه در هفته های اخیر در والدبباس تکرار شده است. در بخش تاکتیکی تمرینات سه بازیکن کنار گذاشته می شدند: بیل، خامس و ماریانو. این سه در تور مونیخ در ائودی کاپ هم حضور نداشتند.

زیدان همیشه این سه بازیکن را کنار می گذاشت و ترجیح می داد که حتی گاهی از محصولات آکادمی به جای آنها استفاده کند. نکته ای نکه نشان می داد زیزو هیچ کدام را نمی خواهد.

اما در حال حاضر شرایط برای این بازیکنان عوض شده است. بیل در اولین بازی فصل قیکس شد و درخشید . زمانی زیدان پس از اولین بازی پیش فصل گفت که اگر بیل همین فردا برود، بهتر است. اما حالا می گوید که روی این بازیکن حساب می کند و شرایط کاملا عوض شده است.

شاید هیچ کس تصور نمی کرد که بیل پس از اتفاقات این تابستان در رئال مادرید ماندنی شود اما شرایط طوری رقم خورد که این بازیکن بماند و زندگی و شرایط متفاوتی داشته باشد.