مرجع خبری رئال مادرید : اخراج بیش از حد سختگیرانه مودریچ در بازی رئال مادرید و سلتا با واکنش های زیادی همراه شده است.

خیلی ها توجیه کردند که این صحنه مربوط به قوانین جدید فوتبال است و حتی اقدام به خطا هم باید با کارت قرمز مواجه شود اما حقیقت این است که در همین هفته از لالیگا  در بازی والنسیا و سوسیه داد اقدامی مشابه بدون کارت قرمز مواجه شد تا به نظر برسد که معیارها کاملا دوگانه هستند.