مرجع خبری رئال مادرید : گزارش داوری در مورد صحنه خطای مودریچ در بازی رئال مادرید و سلتا به ضرر بازیکن کروات است.

استرادا فرناندز داور بازی در گزارش خود نوشته که علت اخراج وی این بوده که می خواسته به تاندون بازیکن حریف ضربه بزند و به همین خاطر کمیته مسابقات احتمال دارد که این بازیکن را بین یک تا سه جلسه محروم کند.

رئال مادرید در تلاش است تا ثابت کند که حرکت لوکیتا غیرعمدی بوده و او نهایتا باید یک جلسه محروم شود.