مرجع خبری رئال مادرید : یکی از شایعات عجیبی که در روزهای اخیر مطرح شده مربوط به فروش قرضی لوکا یوویچ مهاجم صرب به اینتر است. شایعاتی که توسط نزدیکان این بازیکن هم به شدت تکذیب شده است.

حقیقت این است که این شایعه را شاید بتوان در حد اخبار درجه چهار یا بدتر از آن دسته بندی کرد چرا که نه رئال حاضر است مهاجم خود را این قدر ساده از دست بدهد و نه دلیلی وجود دارد که با فروش قرضی بازیکنی که با 60 میلیون یورو خریده شده توی سر مال زده شود و قیمتش پایین بیاید.

رئال مادرید روی یوویچ به عنوان یکی از پدیده های هجومی فوتبال اروپا حساب ویژه ای باز کرده و منطقی است که حداقل یک فصل برای هنرنمایی به او فرصت داده شود.