مرجع خبری رئال مادرید : در میان همه اخبار خوب از بازی رئال مادرید در ویگو نباید نمایش ضعیف آلوارو اودریوزولا را فراموش کرد که نزدیک بود یک گل را تقدیم حریف کند.

در حقیقت اودریوزولا شانس آورد که داور ویدئویی اشتباهش را تصحیح کرد و گل حریف را مردود اعلام کرد تا در بدترین زمان یعنی در اخرین ثانیه های نیمه اول کار به تساوی کشیده نشود.

در ترکیب رئال مادرید نه تنها کارواخال در پست دفاع راست بازی می کند بلکه میلیتائو و ناچو هم قابلیت حضور در این پست را دارند و اودریوزولا اگر به خودش نیاید نمی تواند اینده درخشانی در تیم برای خودش متصور شود.