جنگ سرد برای نیمار

بارسلونا بدون پول برای خرید و بدون بازیکنی که بتواند وارد انتقال کند، فرمولی برایش نمانده و از پی اس جی خواسته که او را قرضی با بند خرید به آنها بدهد

رئال مادرید منتظر فرصتش است و می داند که تیم فرانسوی باید راهکاری در مورد نیمار پیدا کند و به همین خاطر رئال می خواهد که پی اس جی از مواضعش کوتاه بیاید