مرجع خبری رئال مادرید : تمرینات رئال مادرید برای بازی شنبه با وایادولید پیگیری شد که آسنسیو، رودریگو گوئس، هازارد، براهیم دیاز و فرلاند مندی در این جلسه تمرینی غایب بودند و به ریکاوری پرداختند.

ماریانو دیاز که به دنبال راهی برای جدا شدنش است، به صورت اختصاصی تمریناتش را پیگیری کرد و کوبو، آلتوبه و فران گارسیا از آکادمی در این جلسه تمرینی شرکت کردند.