مرجع خبری رئال مادرید : در فاصله فقط سیزده روز تا پایان نقل و انتقالات تابستانی آینده نیمار بازیکن برزیلی مشخص نیست.

در ادامه حرف و حدیث ها، پدر نیمار در اینستاگرام، سرجیو راموس را فالو کرده است. پدر بازیکن برزیلی تقریبا همه کاره اوست و همه تصمیم ها را در مورد آینده وی می گیرد.

رئال مادرید به دنبال خرید نیمار است و از سویی قرار است که یک شرط جالب در صورت خرید قرضی وی از پی اس جی بگذارد: اگر نیمار مصدوم شود، دستمزدش در زمان مصدومیت توسط تیم فرانسوی پرداخته می شود و نه رئال مادرید!