مرجع خبری رئال مادرید : براهیم دیاز وکیلش را در ماه های اخیر عوض کرده است. پره گواردیولا برادر پپ همان شخصی است که در سالهای اخیر کنار او و خانواده اش بود و انتقالش به رئال مادرید را نهایی کرد.

اما براهیم تصمیم گرفت که وکیلش را عوض کند و در حال حاضر پدرش سوفیل عبدالقادر محمد وکالتش را به عهده دارد. البته همچنان پره به براهیم مشورت می دهد اما پدرش وکالتش را به عهده دارد.

پدر براهیم  در سالهای اخیر به عنوان کارمند شرکت مدیابیس که متعلق به پره گواردیولاست فعالیت می کرد اما حالا به تنهایی این کار را انجام می دهد. پدر براهیم به رئال مادرید اعلام کرد که با پیشنهاد انتقال قرضی او مخالف است و روی او حساب می کند. زیدان هم همیشه علاقه خاصی به این بازیکن داشته و روی او حساب می کند.