مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید تابستان آرامی نداشت، نه در بازار، نه در زمین و نه در میان مصدومیت ها. مصدومیت براهیم هشتمین مصدومیت تابستان رئال مادرید بود. بازیکن مالاگایی پنج روز پیش برگشته بود اما این بار از پای دیگرش دچار مصدومیت شد و بدین ترتیب یک ماه از میادین دور خواهد بود. این بازیکن در اواخر فصل گذشته هم مصدوم شد و به همین خاطر حضور در یوروی زیر2 ر1 سال را از دست داد تا مصدومیت هایش ادامه داشته باشد.

رئال در این تابستان با شش مصدومیت دیگر مواجه شده است. آسنسیو بدترین مصدومیت بود که کل فصل را از دست داد. مندی که در تابستان مصدوم شد به تازگی برگشته و در پیش فط  ط90  دقیقه بازی کرده است. یوویچ و کورتوا دچار مصدومیت هایی جزئی تر شدند و در اولین بازی رسمی فصل حضور داشتند. رودریگو گوئس و هازارد را هم باید به این لیست مصدومان اضافه کرد.

مجموعا هفت بازیکن از رئال مادرید 125 روز است که بازی نکرده اند. پنج مصدومیت (دو بار براهیم به علاوه مندی، رودریگو و هازارد) مصدومیت های عضلانی و قابل پیشگیری بوده است. به نظر می رسد که گرگوری دوپونت بدنساز جدید رئال مادرید از حیث مصدومیت ها زیاد موفقیت آمیز نبوده است.