مرجع خبری رئال مادرید : میلان از رئال مادرید درخواست کرده تا براهیم دیاز را به صورت قرضی به این تیم بفروشد.

در حقیقت روسونری ها حس می کنند که براهیم در صورت ماندن در رئال مادرید فرصت کافی برای بازی کردن نصیبش نخواهد شد و بدین ترتیب به دنبال خرید قرضی وی هستند. فعلا رئال و هافبک مالاگایی پاسخی به این پیشنهاد نداده اند.