مرجع خبری رئال مادرید : میلان تا آخرین لحظات پنجره نقل و انتقالات تابستانی تلاش کرد براهیم دیاز را به خدمت بگیرد اما پاسخ رئال مادرید منفی بود.

در حقیقت براهیم ترجیح داد که در رئال مادرید بماند چرا که زیدان به وی کاملا اعتماد دارد.