مرجع خبری رئال مادرید : روبرتو مورنو سرمربی جدید تیم ملی اسپانیا سعی کرد که به نام ها توجه نکند و بازیکنان زیادی از رئال، اتلتیکو و بارسا در لیستش قرار نداد. این سه تیم فقط شش بازیکن در لیست دارند: کارواخال و راموس از رئال مادرید، آلبا و بوسکتس از بارسا، هرموسو و سائول از اتلتیکو. بیشترین نماینده متعلق به والنسیا با سه بازیکن است یعنی گایا، پارخو و رودریگو مورنو.

اما اگر ریشه های بازیکنان را حساب کنیم، اغلب رئالی هستند. به جز راموس و کارواخال باید در نظر گرفت ه هرموسو، یورنته، سبایوس، پارخو، سارابیا و  دیگو رودریگو محصولات آکادمی رئال مادرید هستند.

دوران حکمرانی رئالی ها در تیم ملی ، دوران لوپتگی بود. دل بوسکه اما بیشتر به بارسایی ها میدان می داد. حالا روبرتو مورنو 23 بازیکن را از 17 باشگاه مختلف در لیستش قرار داده اما اکثر آنها ذاتا رئالی هستند.