مرجع خبری رئال مادرید : نیمار فیکس خواهد بود و وینیسیوس نیمکت نشین. تیته چنین نقشه ای را برای بازی مقابل کلمبیا در میامی در روز جمعه در نظر گرفته است. تیم ملی برزیل آخرین تمرین خود را در فلوریدا برای این بازی دوستانه انجام داد.

تیته در دمای 38 درجه و با 60 درصد رطوبت، تمرینات را در دانشگاه بری پیگیری  کرد و ناامیدی های این تابستان را پیگیری کرد. وینیسیوس در جلسه تمرینی در پست بال چپ تمرین کرد یعنی پست محبوب نیمار. بدین ترتیب به نظر می رسد که بازیکن رئال مادرید ذخیره بازیکن پی اس جی خواهد بود. احتمالا وینیسیوس در مقابل کلمبیا در نیمه دوم به جای نیمار به زمین خواهد آمد.از سویی کاسمیرو دیگر بازیکن رئال مادرید نیز احتمالا در تیم ملی فیکس خواهد بود .