مرجع خبری رئال مادرید : ویسنته دل بوسکه سرمربی اسبق تیم ملی اسپانیا و رئال مادرید در مورد نیمار صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” خرید نیمار برای لیگ اسپانیا خوب است اما اگر جای باشگاه های مشتری او بودم، قطعا او را نمی خریدم. بازیکن بزرگی است اما مشکلات دیگری ایجاد می کند.”