مرجع خبری رئال مادرید : خواسته های پی اس جی برای فروش نیمار باعث شد که رئال حتی نخواهد که مذاکرات را به صورت جدی پیگیری کند.

در حقیقت کورتوا، واران، کاسمیرو، مودریچ و وینیسیوس بازیکنانی بودند که پی اس جی خواسته بود تا وارد انتقال نیمار شوند در حالی که رئال سعی داشت که بازیکنانی نظیر کیلور، خامس و بیل را وارد این انتقال کند. رئال به هیچ وجه علاقه ای به فروش بازیکنان دسته اول نداشت و همین ماجرا باعث شد تا انتقال به هم بخورد.