مرجع خبری رئال مادرید: ماتیاس برادر پل پوگبا در مورد شرایط بیل صحبت کرد.

وی اظهار داشت: وقتی تیمت به تو نیاز دارد، نمی توانی خنده هایت را برای تیم ملی ولز بگذاری. وقتی می بینی که روزنامه ها می خواهند تو را بفروشند و بیرونت کنند، نمی توانی بی خیال باشی و بخندی.”