مرجع خبری رئال مادرید : زین الدین زیدان سرمربی فرانسوی رئال مادرید توقعات و انتظارات ویژه ای از براهیم دیاز هافبک مالاگایی دارد.

در حقیقت هافبک مالاگایی که در این فصل دو بار مصدوم شده، از مصدومیتش ریکاوری کرده و زیدان روی او حساب ویژه ای باز کرده تا در پست بال راست بتواند ذخیره مناسبی برای گرت بیل باشد.