مرجع خبری رئال مادرید : تعلل عجیب کادر فنی و مدیران رئال مادرید در مورد جذب هافبک در تابستان به نظر می رسد که در بازی با لوانته در برنابئو اثرش را می گذارد.

دست زیدان برای چیدمان ترکیب در این بازی کاملا خالی است. در حقیقت ایسکو و مودریچ  به علت مصدومیت در این بازی حضور ندارند، خامس تازه برگشته، کاسمیرو و فدریکو والورده با خستگی شدید ای بازیهای ملی و فقط یک جلسه تمرینی با رئال به این بازی می رسند و عملا فقط کروس بدون مشکل در بازی شنبه حضور دارد.

با توجه به این که بیل هم محروم است، به نظر می رسد که زیدان چاره ای جز استفاده از خامس ندارد، بازیکنی که تازه از مصدومیت برگشته است.با توجه به این که بازی حساس با پی اس جی هم در پیش است باید دید که زیدان در مورد میانه زمینش چه تصمیمی می گیرد و آیا در مورد خستگی کاسمیرو ریسک می کند و به بازیکن برزیلی بازی می دهد یا نه.