مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید زیدان در اولین چالش فصل خود در مقابل پاریسن ژرمن تحقیر شد.