مرجع خبری رئال مادرید : مارک اوورمارس ، مدیر ورزشی آژاکس به نقل خاطره ای از رویایی ادوین فن در سار، مدیر اجرایی تیم هلندی و فلورنتینو پرز مدیر رئال مادرید در زمان تقابل دو تیم پرداخت.

فن در سار بیان کرد:”در زمان سه گل اول آژاکس سعی کردم خودم را خیلی کنترل کنم چرا که به فلورنتینو پرز نزدیک بودم. اما بعد از گل چهارم… در زمان سه گل اول، آرام با اوورمارس دست می دادم یا این که زانویش را فشار می دادم.  اما بعد از گل چهارم بلد شدیم و محکم “زدیم قدش!” شاید تصور می کردند که به آنها بی احترامی کردیم.”

اوورمارس هم در این باره توضیح داد:” فکر نکنم ادوین کل ماجرا را گفته باشد. مدیر رئال مادرید به شدت عصبانی شده بود. بعد از آن سعی کردم که اوضاع را کمی میان آنها آرام کنم.”