مرجع خبری رئال مادرید : بعد از بازی رئال مادرید و پاریسن ژرمن تصویری از کیلور ناواس منتشر شد که در حالی که رو به کورتوا حضور دارد، در حال چشمک زدن است.

این عکس در نوع خود عجیب به نظر می رسید اما برنامه ال چیرینگیتو گزارش داده است که چشمک کیلور به یکی از بازیکنان پی اس جی بوده و به هیچ وجه رو به کورتوا نکرده است. کیلور و کورتوا رابطه بدی با هم ندارند و حتی با هم دست هم داده اند.