مرجع خبری رئال مادرید : اوکی دیاریو در مورد آخرین شرایط جو رختکن رئال مادرید پس از شکست مقابل پی اس جی توضیح داد.

اوکی دیاریو گزارش داده است که مدیر رئال مادرید در تماس هایی که با کاپیتان هایش داشته از آنها خواسته با اتحاد و جدیت به جلو نگاه کنند و از سویی او فعلا به زیدان اعتماد دارد و مطمئن است که مربی فرانسوی می تواند شرایط را تغییر بدهد.