مرجع خبری رئال مادرید : شب وحشتناک رئال مادرید در پاریس،  مقصران زیادی داشت اما اصلی ترین آنها تشخیص زیدان روی نیمکت بود. در طول هفتاد دقیقه، تیم توخل عملا رئال مادرید ر شست اما مربی رئال مادرید نتوانست نقشه را عوض کند. عقب ماندگی درامتیک رئال مادرید در خط هافبک در مقابل بازیکنانی نظیر مارکینیوش و گوایه مشهود بود، بازکینانی که به ربات شبیه تر بودند و وراتی حال و هوای مارادونایی داشت، رهبری می کرد و بدون این که کسی آزارش بدهد بازی می ساخت.

کار سارابیا و دی ماریا بین خطوط خط دفاعی رئال را گیج کرده بود، رئال مادرید کم و ضعیف پرس می کرد و با ناهماهنگی پشت توپ می دوید و فرانسوی ها به راحتی به محوطه جریمه کورتوا می رسیدند. مربی از کنار نیمکت فقط نگاه می کرد در حالی که برخی بازیکنان نظیر کاسمیرو و بنزما سعی می کردند به هم تیمی هایشان شکل دهند. اما تلاش برای نظم دادن به تیمی که چهار مهاجم و دو هافبک دارد خیلی مشکل است چرا که خامس، بیل یا هازارد باید به دفاع کمک می کردند اما ذاتشان چیز دیگری بود. همه این مشکلات را دیدند به جز زیزو که وقت و اعتبارش تمام شده بود…

خسوس گایگو